Vertrouwenspersoon

Het bestuur en de leden van scouting ZV de Batavieren hechten veel waarde aan een professionele cultuur binnen de vereniging. Eén van de voorwaarden voor deze professionele cultuur is een veilig klimaat voor leden, leiding en bestuur. Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

Binnen onze vereniging ZV de Batavieren zijn twee vertrouwenspersonen actief. Dit zijn: mevr. Nora Aalbers en dhr. Rudy Otzen. Zij zijn beiden bereikbaar via vertrouwenspersoon@batavieren.com, persoonlijk via nora@batavieren.com en rudy@batavieren.com.

Daarnaast kun je in de blokhut en in het wachtschip zien op welke manieren de vertrouwenspersonen te bereiken zijn.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers ervaren in de hulverlening, die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl en/of socialeveiligheid@scouting.nl.