Historie

ZV De Batavieren is opgericht in 1946 opgericht en werd op 22 februari van dat jaar geregistreerd bij Scouting Nederland (toendertijd: Nederlandsche Padvinders Vereeniging). Aanvankelijk was de groep een padvindersgroep voor jongens op het land. Aan Bosweg 38 werd vanaf 1946 een stuk grond gepacht en tot 2011 was ZV de Batavieren daar te vinden. Op die plek werd begonnen met een paar bouwketen, maar toen die door brand verwoest werden, zorgde het bestuurslid Tiemstra voor een meer permanent onderkomen. In het begin van de jaren ’90 is dit gebouw verder uitgebreid. In 2011 verliet de groep na ruim zestig jaar de locatie aan de bosweg en verhuisde naar de Grootstalselaan.