Bestuur en Beheerstichting

Het groepsbestuur en de beheerstichting houden zich o.a. bezig met de financiën, het klimaat binnen de groep, het beheren van locaties en het inspelen op onverwachte situaties waar een scoutinggroep mee te maken kan krijgen.

Groepsbestuur
Verantwoordelijk voor de de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning van de leiding 

Voorzitter: mevr. T. Vrijhoef
Penningmeester: mevr. J. Schouten
Secretaris: mevr. M. de Munk
Praktijkbegeleider: dhr. M. de Bruijn
Algemene leden: mevr. U. ten Have
Vertrouwenspersoon: mevr. N. Aalbers & dhr. R. Otzen

Beheerstichting
Verantwoordelijk voor het beheer van de locaties, de vloot en het materiaal

Voorzitter: dhr. R. Otzen
Penningmeester: mevr. M. Bakker
Secretaris: dhr. M. Zegers
Algemene leden: dhr. A. Suilen, dhr. J. Zegers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.