Bestuur en Beheerstichting

Het groepsbestuur en de beheerstichting houden zich o.a. bezig met de financiën, het klimaat binnen de groep, het beheren van locaties en het inspelen op onverwachte situaties waar een scoutinggroep mee te maken kan krijgen.

Groepsbestuur
Verantwoordelijk voor de de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning van de leiding 

Voorzitter: vacant
Penningmeester: Jolanda Schouten
Secretaris: Karel Coopmans
Praktijk- en groepsbegeleider: Ursula ten Have
Algemene leden: Bastiaan Gerritsen, Dominique van Keeken
Vertrouwenspersoon: Nora Aalbers & Jip van Steenis

Beheerstichting
Verantwoordelijk voor het beheer van de locaties, de vloot en het materiaal

Voorzitter: Jens Deelen
Penningmeester: Nienke Gelders
Secretaris: Marc Zegers
Algemene leden: Frank Poort

Blokhutbeheerder: Arnold Suilen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.