Vloot

ZV de Batavieren bezit het volgende varende materiaal:
– 1 wachtschip
– 1 sleper Trui
– 5 lelievletten
– 2 Sailhorses
– 2 kano’s

 

Hier komt een afbeelding van sleper Trui Hier komt een afbeelding van de Sailhorses