Kosten

Contributie

De vrijwilligers van Scouting de Batavieren voeren gedurende het jaar verschillende financiële acties uit om voor u de kosten te kunnen drukken. Helaas zijn deze opbrengsten niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Daarom vragen wij een bijdrage in de vorm van contributie van onze leden.
In principe werken wij met automatisch incasso. De contributie bestaat uit drie delen: groepscontributie, regionale en landelijke contributie. De regionale en landelijke contributie dragen wij als ZV de Batavieren af aan de Scoutingregio en aan Scouting Nederland.

De groepscontributie 2023 voor de speltakken is als volgt opgebouwd:
• Bevers:
Groepscontributie € 9,00 per maand per lid

• Welpen:
Groepscontributie € 13,50 per maand per lid

• Scouts:
Groepscontributie € 16,00 per maand per lid

• Wilde vaart:
Groepscontributie: € 18,50 per maand per lid

De landelijke en regionale contributie worden iedere januari geïnd. Dit bedrag wordt niet gerestitueerd indien een lid gedurende het jaar afscheid neemt van ZV de Batavieren.

De groepscontributie innen wij per half jaar. Indien een nieuw lid zich in de loop van het jaar aanmeldt, zal de inning van de groepscontributie vanaf de maand van aanmelding geïnd worden. De inning van de landelijke en regionale contributie zal plaatsvinden in de maand januari van het jaar daarop.

Indien een lid zich in de loop van het half jaar afmeldt, zal de contributie over de rest van de maanden niet gerestitueerd worden.

U kunt de SEPA machtiging via deze link downloaden.

Stichting leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet meer haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of de muziekles. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, de teamgeest wordt vergroot, leren zich te handhaven in een groep, te winnen en te verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.
Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt door te adviseren en/of door financiële hulp te verstrekken in de vorm van betalingen aan clubs/verenigingen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.stichtingleergeldnijmegen.nl

Kampen

Voor de kampen wordt naast de contributie een extra bijdrage gevraagd. Dit om de locatie, activiteiten en het eten/drinken te kunnen bekostigen. Voor de weekendkampen (drie á vier keer per jaar) wordt een bijdrage tussen de €5,- en €10,- gevraagd. De bijdrage voor het zomerkamp bedraagt tussen de  € 60,- en €80,- voor de Welpen (+- 5 dagen), tussen de €160,- tot €200,- voor de Verkenners (+- 10 dagen) en tussen de €225 tot €275 voor de Wildevaart (+- 12 dagen). Nawaka is hierop een uitzondering: de deelnemersbijdrage daaraan wordt bepaald door Scouting Nederland en varieert tussen de €300 en €400. Nawaka vindt eens is de 4 jaar plaats, de laatste editie was in de zomer van 2022.

Overige activiteiten

Niet alle kosten zijn te dekken met de contributies. Wanneer er speciale activiteiten (klimmen, karten, bioscoop, e.d.) georganiseerd worden kan er om een extra bijdrage worden gevraagd. Dit gebeurt maximaal een á twee keer per jaar en is vooral van toepassing bij de oudere speltakken (Verkenners en Wildevaart). Deelname aan deze ‘extra’ activiteiten is in geen geval verplicht.